Karta Klienta

Zarejestruj swoją kartę, aby dołączyć do programu lojalnościowego i korzystać z aplikacji na Twoim telefonie.

  Numer karty
  E-mail
  Wprowadź numer swojej karty
  Pamiętaj o podaniu właścwiego adresu e-mail, na który wyślemy potwierdzenie rejestracji Twojej karty
  Hasło
  Miejscowość
  Ustal bezpieczne hasło, którym będziesz posługiwać się podczas logowania do swojej aplikacji
  Kod pocztowy
  Imię
  Ulica
  Nazwisko
  Numer domu
  Telefon
   

  1) imię i nazwisko,

  2) nr telefonu,

  3) adres poczty e-mail,

  4) adres zamieszkania.

  Dane będą przetwarzane wyłącznie celem realizacji uprawnień Kupującego wynikających z Karty Klienta. Przetwarzanie tych danych polega na ich wykorzystaniu dla realizowania przysługujących Państwu uprawnień z Karty klienta. Jestem świadom, że w każdym momencie mogę:

  1) cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

  2) żądać sprostowania lub uzupełnienia wskazanych wyżej danych osobowych,

  3) żądać niezwłocznego usunięcia poszczególnych danych osobowych,

  4) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5) zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

  6) przenieść dane osobowe,

  7) złożyć w związku z naruszeniem danych osobowych skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Jestem świadom, że żądanie usunięcia danych osobowych pozbawia Firmę Handlową “RiA” możliwości realizacji moich uprawnień wynikających z Karty Klienta.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zarazem niezbędne dla świadczenia Państwu usług objętych Kartą Klienta.

  Skorzystaj z linku poniżej, aby pobrać aplikację mobilną na urządzenia z systemem Android.

  Get it on Google Play