Przejdź do treści

Karta Klienta

Zarejestruj swoją kartę, aby dołączyć do programu lojalnościowego i korzystać z aplikacji na Twoim telefonie.

Aktywacja karty oraz możliwość logowania do aplikacji nastąpi do 72 godzin.

UWAGA! Prosimy o nierejestrowanie kart stałego klienta, które są już aktywne a zostały zarejestrowane przy użyciu wniosków w wersji papierowej.

  Wprowadź numer swojej karty
  Pamiętaj o podaniu właścwiego adresu e-mail, na który wyślemy potwierdzenie rejestracji Twojej karty

  W przypadku prowadzenia działalności prosimy podać nr NIP w celu przypisania rabatu z karty
  nowa karta (jestem nowym Użytkownikiem, rejestruję kartę pierwszy raz)zgubiłem kartę, proszę o wydanie duplikatumam problem z kartą

  1) imię i nazwisko,

  2) nr telefonu,

  3) adres poczty e-mail,

  4) adres zamieszkania.

  Dane będą przetwarzane wyłącznie celem realizacji uprawnień Kupującego wynikających z Karty Klienta. Przetwarzanie tych danych polega na ich wykorzystaniu dla realizowania przysługujących Państwu uprawnień z Karty klienta. Jestem świadom, że w każdym momencie mogę:

  1) cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

  2) żądać sprostowania lub uzupełnienia wskazanych wyżej danych osobowych,

  3) żądać niezwłocznego usunięcia poszczególnych danych osobowych,

  4) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5) zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

  6) przenieść dane osobowe,

  7) złożyć w związku z naruszeniem danych osobowych skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Jestem świadom, że żądanie usunięcia danych osobowych pozbawia Firmę Handlową “RiA” możliwości realizacji moich uprawnień wynikających z Karty Klienta.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zarazem niezbędne dla świadczenia Państwu usług objętych Kartą Klienta.

  Skorzystaj z linku poniżej, aby pobrać aplikację mobilną na urządzenia z systemem Android.

  Pobierz z Google Play
  Pobierz z App Store